Lekce

Lekce trvá 30 - 45 minut v českém nebo anglickém jazyce. Nabízíme lekce individuální, párové nebo skupinové (max. 3 děti). Na každé lekci je přítomna maminka nebo tatínek. 

Lekce jsou vhodné rovněž pro děti se speciálními potřebami, autismem či Downovým syndromem. 

 Děti jsou rozděleny do lekcí dle věku, schopností a povahy dítěte.


Miminka 1 

4-8 měsíců

U nejmenších dětí jsou lekce zaměřené na rozvoj rané pozornosti a rozpoznávacích schopností. V pohybové části se zaměřujeme na smyslové zážitky, stimulaci rovnovážného systému, procvičujeme sílu a vizuálně-motorické dovednosti. Hravou a zábavnou formou pomáháme miminkům získat rané smyslové vjemy.

Miminka 2  

8-12 měsíců, děti lezoucí

U starších miminek jsou lekce zaměřené na rozvoj známých raných dovedností, jako je pozornost, rozlišovací schopnosti a paměť, ve formě odpovídající této věkové kategorii. Vycházíme z přirozených vývojových milníků, jakými jsou například pinzetový úchop, kopání a lezení.

Batolata 1 

12-18 měsíců, děti chodící

Dále prohlubujeme koordinaci zrakových, sluchových a pohybových nervových drah v mozku za použití inovativního systému karet PlayWisely®. Děti se učí chytat a házet, trénují kopy, údery, chůzi, běh a pády.

Batolata 2 

18-24 měsíců

Lekce jsou zaměřené na další zlepšování pozornosti, rozpoznávacích schopností a paměti, na efektivní zpracování informací a schopnosti řešit problémy. Vaše dítě se naučí abecedu, základní číselnou řadu dopředu i pozpátku, barvy, tvary a získá kategorizační schopnosti. Kromě toho bude mít příležitost rozvinout všechny základní zručnosti z oblasti jemné motoriky a sportu.

Děti 1 

2-3 roky

Na lekcích stavíme na základech získaných na lekcích pro menší děti a dále je prohlubujeme. Zaměřujeme se na zlepšování pozornosti, rozlišovacích schopností a paměťových dovedností, dále na efektivní zpracování informací a schopnost řešit problémy. Vaše dítě se naučí používat abecedu při tvorbě slov, základní číselnou řadu dopředu i pozpátku až do deseti, barvy, a to včetně odstínů, geometrické tvary. Kromě toho bude mít příležitost rozvinout všechny základní dovednosti z oblasti jemné motoriky a sportu.

Chytrý školáček

od 3 let 

Pro děti od 3 let probíhají interaktivní lekce s kartami PlayWisely, říkáme jim Chytrý školáček. Děti si zde zdokonalují základní vědomosti potřebné pro formální školní vzdělání. Pracují s geometrickými tvary, barvami a jejich odstíny, číslicemi versus počty, písmeny velké i malé abecedy. Skládají slabiky a učí se chápat princip sčítání a odčítání. Zároveň trénují odpovědnost za splnění úkolu, schopnost spoléhat sám na sebe, ale i spolupracovat s ostatními.


Více info o termínech a aktuální informace na FB/IG nebo na na info@hrajsichytre.cz